W lutym 2022 po zgłoszeniu otrzymaliśmy status Awwards Nominee w najbardziej prestiżowym konkursie branżwym za realizację Casa Alesan! Po uzyskaniu wysokiego wyniku…