Uniwersytet Wrocławski, WPAE

Case study - kompleksowa promocja Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Branding, serwisy internetowe, kampanie promocyjne, aplikacje mobilne i eventy.

Dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii od lat opracowujemy kompleksową promocję, na którą składają się projekty materiałów DTP, strony internetowe, landing pages, kampanie marketingowe online i outdoor, aplikacje mobilne, przygotowanie eventów, materiały konferencyjne i obsługa związana z budowaniem i raportowaniem strategii reklamowej i marketingowej. Pracujemy wspólnie już od ponad 5 lat!

Więcej realizacji?