Etisoft

Rozbudowany, wielopłaszczyznowy serwis internetowy dla lidera branży poligraficznej. Złożona struktura, wiele wersji językowych i interaktywne moduły.

Firma Etisoft zgłosiła się do nas z potrzebą budowy nowego, dużego serwisu internetowego. Głównym zadaniem było dokładne zmakietowanie i rozplanowanie układu treści. Przyjęliśmy zasadę dostępu do najgłębszych poziomów serwisu w max. 4 kliknięciach. Serwis internetowy został wyposażony w 8 wersji językowych ze zróżnicowaną strukturą oraz sieć powiązanych, dedykowanych odpowiednim działom strony Landing Pages, również wielojęzycznych. Przy całej rozległości projektu strona nie mogła z definicji sprawiać wrażenia obszernej i przeładowanej treścią.

Jak to działa?