Sawimed

Strona internetowa dostosowana w pełni do osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Wdrożenie standardu WCAG2.

Strona internetowa dla marki Sawimed musiała być przede wszystkim ogólnodostępna dla wszystkich odwiedzających. Mowa tu także o osobach z dysfunkcjami wzroku czy słuchu. Poza przejrzystym layoutem wdrożyliśmy także w pełnym zakresie standard WCAG2 – szereg rozwiązań dla osób z dysfunkcjami.

Jak to działa?