WPAE Uniwersytet Wrocławski

Serwis internetowy i aplikacje mobilne dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pracujemy od dawna w bardzo szerokim zakresie. Projektujemy i wdrażamy działania promocyjne na płaszczyznach online i outdoor. Jednym z działań było zbudowanie nowego serwisu poświęconego rekrutacji. Opracowaliśmy koncepcję graficzną i merytoryczną, aranżację treści i wdrożyliśmy (wraz z dwiema aplikacjami mobilnymi) serwis internetowy z intuicyjnym systemem zarządzania treścią.

Serwis rekrutacyjny stanowi wsparcie naszych działań na innych płaszczyznach – organizację eventów, sieć powiązanych Landing Page, obsługę kampanii reklamowych, przygotowanie materiałów informacyjnych i konferencyjnych, pracę nad aplikacjami mobilnymi i wiele innych.

Jak to działa?